Regel sammanfattning

Inlagt av Zacharias tors, 2017-03-09 19:58

Hej!

Här är en sammanfattning av ändringarna av reglerna i rescue maze och rescue line. Tänk på att detta är inte en fullständig lista utan ett urval av de vi tyckte var viktigast. Men vi kan ha missat något så glöm inte läsa reglerna

RoboCup Junior 2017 Sammanfattning av ändringar
Line
• Hinder och tiles kan bli utbytta precis innan roboten startar. Kan vara baserat på tärningslag eller andra slumpmässiga alternativ. Men poängen som lagen kan få på samma bana ska alltid vara samma.
• Det finns nu en ny tile som kallas återvändsgränd där roboten måste vända. Tilen är en T-korsning där roboten kommer från T:ets bas och det sitter en grön prick på var sida om linjen innan korsningen.
• Farthinder ger nu 5 poäng per farthinder
• Korsningar get 15 poäng per korsning
• Återvändsgränder get 15 poäng per återvändsgränd
• Det finns två typer av offer. Levande och döda. De levande är 4–5 cm diameter bollar som har en reflekterande silvrig yta och ska leda el. De döda är 4–5 cm bollar som är svarta och inte leder el.
• Lag får välja ifall de vill ha räddnings bricka med upphöjda kanter eller utan.
Nivå 1, den med ett litet hinder för att bollarna inte ska rulla ut, ger 30 poäng per levande offer och 15 poäng per döda offer.
Nivå 2, den med höga kanter så att bollen måste lyftas i, ger 40 poäng per levande offer och 20 poäng per döda offfer

Maze
• Visuella offer har nu tre nivåer, H S U. Där H behöver 2 räddnings kits, S behöver ett räddnings kit och U inte behöver räddnings kit.
• För att indikera ett offer kan lagen stanna och blinka i 5 s eller släppa räddnings kit
• Hinder och väggar kan byta position precis innan roboten startar. Kan vara baserat på tärningslag eller andra slumpmässiga alternativ. Poängen för banan är alltid densamma

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04