Lego Mindstorms

Många skolor använder sig utav Lego Mindstorms i undervisningen. Det är ett väldigt bra verktyg för att introducera elever i robotik och datorvetenskap. Det går snabbt att bygga och programmeringsspråket är pedagogiskt. Jag förklarar här lite kort hur de elektroniska delarna fungerar.

NXT

NXTn är den styrande enheten. I den klossen sitter minnet och processorn, samt all styrelektronik.

Motorer

NXTns motorer har inbyggd varvräknare så du kan programmera hur långt roboten rör sig.

Ljussensor

Ljussensorer kan inte känna av färg, de mäter mängden ljus som reflekteras tillbaka.
Legos ljussensor har en röd ljuskälla som kan stängas av eller sättas på beroende på hur du vill att roboten ska märka av det omgivande ljuset.
Ljussensorn (i normalt aktivt läge) strålar ett rött ljus i en kon framför sig, och mäter hur mycket ljus som kommer tillbaka till den, från antingen reflektion eller omgivande källor. Se vidare förklaring nedan.

Ultraljudssensor

Ultraljudssensorn sänder ut ping-ljud utanför det hörbara spektrumet och lyssnar efter dess eko med hjälp av en mikrofon. Beroende på hur lång tid ljudvågorna tar på sig att färdas till och tillbaka från objektet berättar avståndet från roboten

Trycksensor

Trycksensorn registrerar om någon trycker in den. Eller släpper ut den.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04