Tävlingsgrenar

I sverigefinalen i RoboCup Junior kommer man kunna tävla i följande klasser

 • Rescue Line - Linjeföljning med en del hinder och avslutas med "räddning" av silvriga bollar.
  • Primary
  • Secondary
 • Rescue Maze - Labyrintlösning i två våningar där uppvärma "offer" ska hittas.
 • onStage - Dans eller teater tillsammans med robotar.
  • Primary
  • Secondary

Generella regler för alla klasser

Lagstorlek
Eftersom lagarbete är en av hörnpelarna inom RoboCup Junior måste ett lag bestå av fler än en deltagare för att kunna delta i tävlingar. På VM får ett lag som mest bestå av 5 deltagare, men på SM är vi lite mer tillåtande. Som riktlinje kan nämnas att rescuelag brukar bestå av ca tre elever och danslag av ca fem elever.
Varken lagdeltagare eller robotar kan delas mellan flera lag.

Robotkommunikation
Robotar får inte använda någon form av trådlös kommunikation, förutom via bluetooth klass 2 eller klass 3 (max 20 meter), eller via ZigBee. Lagen måste ansvara för robotens kommunikation och vi kan inte garantera att det finns lediga frekvenser i etern.
Det kan finnas ytterligare begränsningar i varje tävlingsgren, läs de officiella reglerna!

Åldersgräns
RoboCupJunior riktar sig till grundskole- och gymnasieelever. Det finns ingen fast minsta åldersgräns, men eleverna förväntas kunna läsa (och därmed kunna skriva) program för sina robotar på egen hand, utan hjälp av vuxna. Elever som fyllt 20 år får inte delta i RCJ. Det finns två olika åldersklasser (förutom i Rescue B) för att lagen ska kunna tävla på lika villkor. Lag där alla elever är 14 år eller yngre ska delta i den yngre klassen, även kallad Primary. Lag där någon elev är 15 år eller äldre måste delta i den äldre klassen, även kallad Secondary.
För att delta i de internationella tävlingarna är detta väldigt noga och ovan avses den ålder som deltagarna har den 1 juli. På VM får man inte vara yngre än 11 år heller.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04