Firefighting

Eftersom RoboCup Junior endast är för ungdomar upp till och med 19 år, så kände vi att det fattades en bra tävling för äldre personer!

Runt om i världen arrangeras många stora och mindre tävlingar, bland annat Firefighting i Guarda, Portugal och vid Trinity College i Connecticut.
Detta är en tävling som vi har fastnat för, det är en tävling där robotarna måste vara autonoma och klara sig på egen hand. Dessutom är det en tävling som knyter an till ett verkligt problem - att släcka bränder!
Tävlingen passar både nybörjare och de mer erfarna robotbyggarna, eftersom man kan välja hur svår banan ska vara.

Tävlingen syftar till öka intresset för robotik, som utan tvekan kommer vara ett av de viktigaste forskningsområdena under 2000-talet, samt ge en rolig upplevelse där studenter kan tillämpa de teoretiska kunskaper som de får i sina utbildningar!

Observera att detta är en tävling fristående från RoboCup och alltså ingen kvalificering till en internationell tävling, dessutom får vem som helst ställa upp i Firefigting!

Sammanfattning

Detta är en sammanfattning av reglerna, för att delta bör ni sätta er in i de fullständiga reglerna.
Grunduppdraget är att släcka ett stearinljus så snabbt som möjligt. Detta stearinljus finns placerat i en oföränderlig labyrint. Poängen motsvarar tiden det tar att hitta ljuset, lagen ska alltså samla så lite "poäng" som möjligt (se AT i reglerna).
Lagen kan sedan lägga till fler modes (se OS.x i reglerna) för att göra uppdraget svårare. Dessa modes ger då skalningsfaktorer på tiden som roboten använder för att släcka ljuset. Ju fler modes som laget aktiverar desto mer kommer deras tid att skalas ned, men det blir svårare att släcka ljuset. Skulle lagen inte klara av att släcka ljuset får de inga skalningsfaktorer (däremot kan de få delpoäng för vissa moment, se TASK.x i reglerna).

Möjliga modes (se reglerna för en djupare beskrivning):

  • Ljudaktivering: Roboten ska reagera på brandlarmet och börja söka av labyrinten. I normala fall aktiveras roboten med en strömbrytare.
  • Varierbar startposition: Ett datorprogram slumpar var roboten ska starta i labyrinten.
  • Ljudaktivering: Roboten ska reagera på brandlarmet och börja söka av labyrinten. I normala fall aktiveras roboten med en strömbrytare.
  • Ta sig tillbaka: När branden är släckt måste roboten hitta tillbaka till samma rum som den startade i. I normala fall är den klar så fort ljuset slocknat.
  • Icke luft: En riktig brand går aldrig att släcka genom att "blåsa" in en gas som innehåller syre. Använder roboten någon annan släckningsmetod så kan den använda detta mode.
  • Möbler: Det finns möbler i labyrinten som roboten måste navigera runt. Möblerna består av 30cm höga cylindrar som inte får vältas.
  • Varierbara dörrar: Ett datorprogram slumpar labyrintens utseende. Roboten får inte ta emot någon ny information efter att utseendet är fastställt.
  • Ingen markering för ljuset: Roboten måste hitta ljuset genom att detektera dess värme. I normala fall finns en vit cirkel med 30cm radie runt ljuset som roboten kan använda.
  • Trappor: Det förekommer en kort trappa som roboten ska ta sig över. Trappan ligger alltid på samma ställe i labyrinten.

Det går bra att fråga oss om tävlingen, så ska vi försöka svara så gott vi kan!

Scenario

Larmet går! En brand har utbrutit i ett rum i en villa!
En robot som står parkerad i hallen reagerar på larmet och ger sig in i huset på jakt efter branden!

På väg genom huset måste roboten snabbt ta sig förbi möbler för att söka igenom alla rum. Roboten får inte heller störas av speglar eller andra föremål som kan finnas i huset.
Det kan också förekomma trappor i huset som roboten ska klättra över.

När branden är upptäckt bör roboten meddela SOS att branden är lokaliserad. Därefter ska roboten börja släckningsarbetet, t.ex. genom att använda luft, vatten, koldioxid eller fysiskt kväva elden.

När branden är släckt och det inte finns någon risk för återantändning bör roboten ta sig ut ur byggnaden igen.

Exempel på hur en Firefightningbana kan se ut:


glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04